Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Otizm /
Otizm Testi

Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT): Ölçek16-36 ay arasındaki çocuklarda otizm belirtilerini değerlendirmektedir. CHAT 14 sorudan ve iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde anne babaların yanıtladığı 9 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde temel bakım verenlerin ve uygulayıcının yanıtladığı 5 soru bulunmaktadır. Katılımcıların tepkilerini evet ya da hayır seçeneklerinden birini işaretleyerek belirtmeleri beklenmektedir. CHAT’in 5 kritik maddesi bulunmaktadır. Bu beş maddenin tümünde başarısız olan çocuğun otizm geliştirme riskinin yüksek olduğu, iki maddede başarısızsa orta derecede risk altında olduğu, bu iki gruba da girmiyorsa düşük risk grubunda olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Denver II Gelişimsel Tarama Testi: 0-6 yaş arasındaki çocuklarda gelişimsel riskleri belirlemeyi amaçlamaktadır. 0-6 yaş arasındaki çocukları iyi tanıyan profesyoneller tarafından anne-babanın yanında çocuğa uygulanmaktadır. Bazı maddeler anneye sorularak, bazı maddeler ise çocuğun performansının gözlemine dayalı olarak ölçülür. Denver II Gelişimsel Tarama Testi’nin 125 maddesi dört gelişim alanında toplanmıştır. Kişisel-sosyal alanda 25 madde, İnce Motor-Uyumsal alanda 29 madde, dil alanında 39 madde ve kaba motor alanda 32 madde bulunmaktadır. Çocuk ilgili maddedeki davranışı başarıyla yaparsa “geçer”, başaramazsa “kalır”, çeşitli nedenlerle o davranışı yapma olasılığı yoksa “olanak dışı”, yapmayı reddederse “reddetme” olarak işaretlenir. Gecikme maddelerinin durumuna göre çocuğun gelişimi normal, anormal, şüpheli ve test edilemez olarak değerlendirilir. Test tamamlandıktan sonra önce madde, sonra da tüm test temelinde sonuçlar yorumlanır.


 

 

 

 

 


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7